top of page

LES ORQUESTRES S'OBRIN PAS A COLP DE DUEL

Per què puges la muntanya si pots anar pel camí pla? Per què ixes a córrer cada dia si pots aconseguir el mateix amb suplements vitamínics? Per què t'endinses en estudiar una carrera "sense massa eixides professionals" si podries buscar una vida senzilla? Doncs precisament perquè no sempre volem una vida senzilla.


El repte és una droga que ens fa estar vius. Parlàvem en un article anterior de la necessitat de la recerca, de la insatisfacció que va unida a la vida i que ens manté en marxa cap a un camí i un destí que pensem serà millor. En tota recerca, sobretot és el camí el que compta. I eixa recerca pot ser una investigació constant de noves formes d'expressió i també pot ser enfrontar un repte desconegut que mai hem enfrontat abans. Per què és un fet que tots necessitem batre'ns. El duel, la competició sana, el mesurar les nostres capacitats enfront dels altres forma part de la nostra manera peculiar de ser éssers socials i individuals a la vegada. I està bé, per què la competició sana té molts elements positius i necessaris. Per què hauria una orquestra, que ja té els seus concerts programats durant tot el curs i un pla de treball establert, inscriure's per participar en un concurs? Per què trencar eixa dinàmica de treball i forçar la maquinària de tots els membres per fer tan gran sobre esforç? Doncs per què necessitem el repte igual com necessitem buscar noves formes d'expressió i noves experiències. Tot forma part de la insatisfacció que ens meneja l'ànima i ens fa estar vius.

I aquí teníem als membres de l'Orquestra de la Banda Primitiva de Llíria (banda que aquest 2019 està celebrant 200 anys d'història), concentrats en l'últim assaig abans del III Concurs Bankia d'Orquestres de la Comunitat Valenciana. És la primera volta que participen i ja haver fet aquest pas ha sigut un èxit.


Juan José Aguado, director de l'Orquestra em descriu com tots els músics, independentment de l'edat, incloent-hi els més joves, ha assumit l'augment d'hores d'assaig, que s'ha duplicat o triplicat per preparar el concurs, amb total responsabilitat i professionalitat. "A més a més de l'impuls a la tècnica, participar en aquest concurs suposa per als músics viure una experiència de treball al nivell professional. Han assumit assajos de tres i quatre hores sense a penes descansar, sense protestes, queixes ni distraccions i això és molt digne". Rocio Cintero, presidenta de l'orquestra, afegia "el treball s'intensifica moltíssim. Els xavals de corda porten trenta-cinc assajos extraordinaris"


Juan José Aguado, en un moment de l'assaig


Per preparar el concurs, als últims assajos i a aquest general previ al concurs, ha estat present Manuel Galduf, il·lustre director d'orquestra valencià, original de Llíria, que s'ha acostat per compartir consells i experiència amb els membres actuals de l'orquestra. "Jo sóc director honorífic de la societat des de fa uns anys. A molts dels músics presents ara els he dirigit a l'Orquestra de València o a la Jove Orquestra de la Generalitat".

Quant a la participació de l'orquestra en el certamen, Galduf es mostrava convençut sobretot dels grans beneficis culturals que aporten aquestes orquestres a les societats i les comunitats de les quañs formen part. "Tenim cinc-centes o més societats musicals a tota la Comunitat i que en aquest moment vagen apareixent orquestres a les diferents societats és un repte cultural molt important. De tot el públic que tenim hui ací, la major part d'ells no hauran escoltat la sèptima de Beethoven tal com la escrigué Beethoven i per això jo crec que el nivell cultural s'eleva moltíssim a les societats musicals." I acabava amb una reivindicació: "Crec que per elevar el nivell cultural musical de la societat, el Govern Valencià hauria de recolzar molt més aquestes orquestres i donar les mateixes ajudes que es donen a les bandes".Rafael Villarejos, fundador de l'orquestra, també ha estat present donant suport a la corda molts assajos, i a l'assaig del dijous anterior van comptar amb Roberto Forés, que també ha sigut director de l'orquestra


A més de Galduf hi havia un rostre que irradiava felicitat i satisfacció, amb un somriure que mai desapareixia del rostre. No era altra que Rocio Cintero, presidenta de l'Orquestra, que es mostrava radiant i plenament satisfeta amb el treball realitzat. I és que en eixos moments, en l'últim assaig el dia previ al concurs, ella ja havia superat el seu repte particular, el repte que començà aquell dia fa uns mesos en què va decidir que no anava a posposar-ho més, que aquest any era tan bo com qualsevol altre o millor per fer aquest pas, que no es conformaria amb la programació ja planificada de concerts i activitats, que estava decidida a portar l'orquestra al III Concurs Bankia d'Orquestres. I no només ho va tindre clar, també va ser capaç d'arrossegar a tot l'equip i grup humà que ho fa possible, i als músics que sense dubtar-ho acceptaren el repte. "La participació en el certamen és especialment important pel bicentenari i per què és la primera vegada que una orquestra de Llíria, de les dues societats, participa en un certamen d'aquestes característiques. Les bandes sí però orquestres és la primera vegada i estem molt il·lusionats i orgullosos del que tenim"El seu desafiament particular era posar l'orquestra en la posició que es troba ara. En la nit prèvia, just abans de quan sona la campana d'eixida, el moment en què sempre pareix que la teua ment està en blanc i no recordes res, quan els nervis i la concentració es barregen en un fum de sensacions confoses en les quals no sabem distingir on acaba una i comencen els altres. I després, per fi eixe moment en què el temps s'atura, quan el director alça la batuta i es fa el silenci, quan el món frena el seu moviment i només estàs tu, el silenci, la partitura, l'instrument i la resta de companys amb els qui t'uneix una mena de telepatia indescriptible.

I de sobte, on pareixia que només hi havien nervis i confusió, apareixen dibuixades totes les notes i les indicacions al teu cap, una a una, a més de la memòria física del cervell que porta el braç al lloc inclús abans que hages pensat el moviment. Te'n recordes de tot i mantenint la concentració la peça eixirà perfecta. I hauràs participat, fet un gran esforç, millorat en la interpretació i la tècnica, aprés a treballar com un professional, compartit tota eixa intensitat amb la resta de músics, i pot ser, a la millor, hauràs guanyat un premi.


Per què quan veus una muntanya, una volta que t'has preguntat què hi haurà darrere, ja has de pujar i comprovar-ho, és inevitable, no hi ha altra opció, necessites vore eixe nou paisatge. Enhorabona a tots els que sempre trien el camí més emocionant i no el més fàcil.


Galeria completa d'imatges:


¿Por qué subes la montaña si puedes ir por el camino llano? ¿Por qué sales a correr cada día si puedes conseguir lo mismo con suplementos vitamínicos? ¿Por qué te adentras en estudiar una carrera "sin muchas salidas profesionales" si podrías buscar una vida sencilla? Pues precisamente porque no siempre queremos una vida sencilla.

El reto es una droga que nos hace estar vivos. Hablábamos en un artículo anterior de la necesidad de la investigación, de la insatisfacción que va unida a la vida y que nos mantiene en marcha hacia un camino y un destino que pensamos será mejor. En toda investigación, sobretodo siempre es el camino lo que cuenta. Y esa investigación puede ser una búsqueda constante de nuevas formas de expresión y también puede ser enfrentar un reto desconocido que nunca hemos enfrentado antes. Por que es un hecho que todos necesitamos batirnos. El duelo, la competición sana, el medir nuestras capacidades frente a los otros forma parte de nuestra manera peculiar de ser seres sociales e individuales a la vez. Y está bien, por que la competición sana tiene muchos elementos positivos y necesarios. ¿Por qué habría una orquesta, que ya tiene sus conciertos programados durante todo el curso y un plan de trabajo establecido, inscribirse para participar en un concurso? ¿Por qué romper esa dinámica de trabajo y forzar la maquinaria de todos los miembros para hacer tan gran sobre esfuerzo? Pues por que necesitamos el reto igual como necesitamos buscar nuevas formas de expresión y nuevas experiencias. Todo forma parte de la insatisfacción que nos sacude el alma y nos hace respirar.

Y aquí teníamos a los miembros de la Orquesta de la Banda Primitiva de Llíria (banda que este 2019 está celebrando 200 años de historia), concentrados en el último ensayo antes del III Concurso Bankia de Orquestas de la Comunidad Valenciana. Es la primera vez que participan y ya haber dado este paso ha sido un éxito. Juan José Aguado, director de la Orquesta me describe como todos los músicos, independientemente de la edad, incluyendo los más jóvenes, ha asumido el aumento de horas de ensayo, que se ha duplicado o triplicado para preparar el concurso, con total responsabilidad y profesionalidad. "Además del impulso a la técnica, participar en este concurso supone para los músicos vivir una experiencia de trabajo al nivel profesional. Han asumido ensayos de tres y cuatro horas sin apenas descansar, sin protestas, quejas ni distracciones y esto es muy digno". Rocio Cintero, presidenta de la orquesta, añadía "el trabajo se intensifica muchísimo. Los chavales de cuerda llevan treinta y cinco ensayos extraordinarios"


Para preparar el concurso, en los últimos ensayos y en este general previo al concurso, ha estado presente Manuel Galduf, ilustre director de orquesta valenciano, original de Llíria, que se ha acercado para compartir consejos y experiencia con los miembros actuales de la orquesta. "Yo soy director honorífico de la sociedad desde hace unos años. A muchos de los músicos presentes ahora los he dirigido a la Orquesta de Valencia o a la Joven Orquesta de la Generalitat". En cuanto a la participación de la orquesta en el certamen, Galduf se mostraba convencido sobre todo de los grandes beneficios culturales que aportan estas orquestas a las sociedades y las comunidades de las que forman parte. "Tenemos quinientas o más sociedades musicales a toda la Comunidad y que en este momento vayan apareciendo orquestas a las diferentes sociedades es un reto cultural muy importante. De todo el público que tenemos hoy aquí, la mayor parte de ellos no habrán escuchado la séptima de Beethoven tal como la escribió Beethoven y por eso creo que el nivel cultural se eleva muchísimo a las sociedades musicales." Y acababa con una reivindicación: "Creo que para elevar el nivel cultural musical de la sociedad, el Govern Valencià tendría que apoyar mucho más estas orquestas y dar las mismas ayudas que se dan a las bandas".


Rafael Villarejos, fundador de la orquesta, también ha estado presente apoyando a la cuerda muchos ensayos, y en el ensayo del jueves anterior contaron con Roberto Forés, que también ha sido director de la orquesta.

Además de Galduf había un rostro que irradiaba felicidad y satisfacción, con una sonrisa que nunca desaparecía de su rostro. No era otra que Rocío Cintero, presidenta de la Orquesta, que se mostraba radiante y plenamente satisfecha con el trabajo realizado. Y es que en esos momentos, en el último ensayo el día previo al concurso, ella ya había superado su reto particular, el reto que empezó aquel día hace unos meses en que decidió que no iba a posponerlo más, que este año era tan bueno como cualquier otro o mejor para dar este paso, que no se conformaría con la programación ya planificada de conciertos y actividades, que estaba decidida a llevar la orquesta al certamen de orquestas al Palau de Les Arts. Y no solo lo tuvo claro, también fue capaz de arrastrar a todo el equipo y grupo humano que lo hace posible, y a los músicos que sin dudarlo aceptaron el reto."La participación en el certamen es especialmente importante por el bicentenario y por qué es la primera vez que una orquesta de Llíria, de las dos sociedades, participa en un certamen de estas características. Las bandas sí pero orquestas es la primera vez y estamos muy ilusionados y orgullosos del que tenemos" Su desafío particular era poner la orquesta en la posición que se encuentra ahora. En la noche previa, justo antes de cuando suena la campana de salida, el momento en que siempre parece que tu mente está en blanco y no recuerdas nada, cuando los nervios y la concentración se mezclan en un conjunto de sensaciones confundidas en las cuales no sabemos distinguir donde acaba una y empiezan los otros. Y después, por fin ese momento en que el tiempo se para, cuando el director levanta la batuta y se hace el silencio, cuando el mundo frena su movimiento y solo estás tú, el silencio, la partitura, el instrumento y el resto de compañeros con quienes te une un tipo de telepatía indescriptible. Y de repente, donde parecía que sólo había nervios y confusión, aparecen dibujadas todas las notas y las indicaciones del director, una a una, además de la memoria física del cerebro que lleva el brazo al lugar incluso antes que hayas pensado el movimiento. Te acuerdas de todo y manteniendo la concentración la interpretación saldrá perfecta. Y habrás participado, hecho un gran esfuerzo, mejorado en la interpretación y la técnica, aprendido a trabajar como un profesional, compartido toda esa intensidad con el resto de músicos, y puede ser, a lo mejor, habrás ganado un premio. Porque cuando ves una montaña, una vez que te has preguntado qué habrá detrás, ya tienes que subir y comprobarlo, es inevitable, no hay otra opción, necesitas ver ene nuevo paisaje. Enhorabuena a todos los que siempre eligen el camino más emocionante y no el más fácil.

Entrades destacades
Entrades recents
Arxiu
Segueix-nos
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
LOGO VERSION MAS HORIZONTAL.jpg
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
bottom of page